پول

دسته "پول" شامل تمام اطلاعات مربوط به پول، سرمایه گذاری، کمک های مالی، اطلاعات پول و بسیاری موارد دیگر است.