Sporazum o artikulaciji

Ugovor o artikulaciji (Sve što trebate znati)

Jednom kada spomenete "Sporazum o artikulaciji" na javnom fakultetu, većina studenata će se nasmiješiti i podići palac gore. To je zato što je to primarni put za upis na sveučilište ili četverogodišnji fakultet. Većina studenata u Sjedinjenim Državama…