Konsènan Nou

School and Travel se yon blog ki dedye a ede elèv yo konprann homeschooling, rekòmandasyon kolèj, epi bay yo konesans yo bezwen pou vwayaje atravè mond lan.

Objektif nou se kenbe ou enfòme ak fè tan ou kòm yon elèv plezi.

Lekòl ak vwayaj – Ann vin gid pou kolèj ou.