kategori APRANN ANGLÈ

Elèv vs Elèv – Kiyès ki kòrèk?

Pou ou kab vin yon elèv se prèske sinonim ak yo te rele yon elèv. Sepandan, kèk diferans ki montre kijan yo ka itilize nan lang angle. Atik ki anba a diskite sou sa an pwofondè. Elèv vs Elèv: Ki moun ki se yon elèv? Tèm "elèv" la vle di...

Otè vs ekriven: Ki diferans ki genyen?

Otè ak ekriven yo anjeneral panse yo vle di menm bagay la, epi yo pafwa yo itilize interchangeable. Menmsi yo pataje anpil resanblans, gen diferans sibtil lè yo konpare "Otè vs Ekriven." Anjeneral, diferans ki genyen ant yon otè ak yon ekriven...