kategori Bousdetid

Pi gwo opòtinite bousdetid nan Etazini ak nan mond lan.

Bousdetid pou Kout

Èske w ka jwenn yon bous pou w kout nan 2023?

Aplike pou bous detid yo ka fatigan ak long, ki mande rechèch ak yon gadyen pou rale nan. Anpil kesyon ak dout ka parèt lè w ap aplike pou bous detid; pafwa, dekourajman ka leve. Dout sa yo gen ladan laperèz pou nòt, estim pwòp tèt ou ki ba, rasis, sot pase...

Bousdetid Herbert Lehman

$3k Bous Herbert Lehman (Kondisyon, FAQ) | 2023

Bous Herbert Lehman la se yon pwogram prestijye ak trè konpetitif ki sipòte elèv bakaloreya eksepsyonèl nan pouswiv objektif edikasyon siperyè yo. Bousdetid la bay benefisyè yo asistans finansye, sa ki pèmèt yo jwenn aksè nan bon jan kalite edikasyon epi debloke tout potansyèl yo. …