5+ pi bon lekòl edikasyon mizik nan Pennsylvania (FAQs) | 20238 min li

Lekòl Edikasyon Mizik nan Pennsylvania: Pennsylvania se lakay yo nan kèk nan pi bon lekòl edikasyon mizik nan peyi Etazini.

Lekòl sa yo ofri edikasyon mizik pi gwo kòm rezilta nan lefèt ke pwogram yo kowòdone ak delivre pa mizisyen ki renome ki trè respekte nan tout mond lan.

Anplis, yon bon kantite lekòl edikasyon mizik nan Pennsylvania sèvi ak yon apwòch aprantisaj ki pral maksimize ladrès ak talan nenpòt elèv mizik.

Si ou vle enskri nan yon lekòl edikasyon mizik nan Pennsylvania, li pou chèche konnen pi bon lekòl edikasyon mizik nan eta a ak kèk konsèy pou lekòl mizik.

Ki sa ki Edikasyon Mizik?

Edikasyon mizik se yon domèn kote pwofesè yo resevwa fòmasyon pou travay kòm pwofesè oswa direktè mizik lekòl primè oswa segondè.

Ekspè nan edikasyon mizik fè etid inogirasyon sou pi bon pratik pou enstwi ak aprann enstriman mizik ak teyori.

Premye rezilta nan yon etid senk ane ke neuroscientists sijere ke enstriksyon mizik akselere devlopman nan sèvo nan timoun piti, patikilyèman nan rejyon ki responsab pou trete son, devlopman langaj, pèsepsyon lapawòl, ak ladrès lekti.

Aprann mizik mande pou yon sansiblite nan ton, ton, ak ekspresyon.

An patikilye, mizik ede timoun piti aprann nouvo mo, pwononse yo kòrèkteman, epi trete gran varyete son yo rankontre chak jou. Aprann mizik mande anpil memorizasyon.

Ki jan ekspoze timoun yo nan mizik nan salklas la ede yo aprann?

Yon elèv ka jwenn anpil nan pran klas mizik nan lekòl la.

Benefis edikasyon mizik nan salklas la gen anpil, ki gen ladan men se pa sa sèlman amelyore devlopman kognitif, pi pwofon lyen entèpèsonèl, pi gwo nòt egzamen an, ladrès sosyal amelyore, ak mwens estrès.

Top Sis Lekòl Edikasyon Mizik nan Pennsylvania

Men kèk nan pi bon lekòl pou jwenn yon diplòm mizik nan Pennsylvania:

NAN. Enstiti mizik Curtis la

Curtis Institute of Music se youn nan pi bon kote Pennsylvania pou jwenn yon diplòm mizik.

Lekòl sa a gen jiska 200 pwogram mizik òkès, opéra, solo, ak mizik chanm.

Curtis Institute of Music gen yon ti popilasyon elèv ki fè li fasil pou elèv yo byen kominike avèk pwofesè yo epi devlope relasyon ak yo, ki nesesè pou yon domèn tankou mizik.

Rekòmande:  Pousantaj akseptasyon Johns Hopkins | 2022 (FAQ)

Pwogram edikasyon mizik lekòl sa a ofri se manm fakilte ki popilè e ki toujou nan mizik aktivman.

Anplis, Curtis Institute of Music gen yon to akseptasyon 4%, ki vle di ke li trè difisil pou nenpòt moun jwenn admisyon nan lekòl sa a.

Curtis Institute of Music se fasil youn nan pi bon lekòl edikasyon mizik nan Pennsylvania ak Etazini.

Curtis Institute of Music gen yon rapò elèv-a-pwofesè 3:2, ki ankouraje plis edikasyon youn-a-yon elèv, ki trè bon pou yon lekòl ki rete plis sou pratik pase teyori.

Anplis de sa, Curtis Institute of Music toujou ap chèche admèt sèlman pi bon elèv yo chak ane, e gwo faktè sa a te fè yo youn nan pi bon lekòl mizik Ozetazini.

NAN. Carnegie Mellon University

Carnegie Mellon University se yon lòt lekòl ideyal pou nenpòt moun ki vle jwenn yon diplòm mizik.

Lekòl sa a ofri yon Mèt Mizik degre nan Edikasyon Mizik ki ka rivalize nenpòt lekòl nan Etazini.

Carnegie Mellon University adopte yon apwòch aprantisaj pèsonalize pou etidyan mizik ki pèmèt yo ak anpil konesans sou mizik, mizisyen, ak lòt aspè enpòtan.

Pwogram akademik lan fèt pa entelektyèl mizik ki trè konpetan nan ansèyman ak pratik ak pasyone sou sa yo fè.

Anplis, kourikoulòm aprantisaj pou etidyan mizik nan Carnegie Mellon University anpil.

Li vini nan twa pakè diferan, epi elèv yo chwazi sa yo vle pou tèt yo.

Lekòl sa a ofri tou plizyè kou ochwa ki gen anpil valè pou nenpòt moun ki pouswiv yon diplòm nan edikasyon mizik.

Carnegie Mellon University se youn nan pi bon lekòl edikasyon mizik nan Pennsylvania.

3. University of Arts

University of Arts se youn nan pi bon lekòl edikasyon mizik Pennsilvani.

Lekòl sa a ofri yon mèt trè rich nan yon pwogram degre mizik ki ka fè konpetisyon ak sa yo ofri nan kèk nan pi bon lekòl edikasyon mizik nan mond lan.

Pwogram akademik sa a anbrase yon apwòch fleksib nan aprantisaj ki pèmèt elèv yo fini diplòm mizik yo nan omwen yon ane edmi e, nan plis, sèt ane.

Klas yo fèt sèlman pandan ete a, sa ki pèmèt nenpòt moun ki enskri nan lòt pwogram degre yo patisipe pandan vakans ete a.

Anplis, lekòl sa a ofri tou yon bakaloreya nan pwogram edikasyon mizik ki pèmèt elèv yo pi gwo nan pèfòmans enstrimantal, pèfòmans vokal, konpozisyon mizik ak plizyè lòt minè.

Rekòmande:  Èske jeni byomedikal difisil? (FAQs, Karyè) | 2023

Manm fakilte ki okipe pwogram sa a se mizisyen ak edikatè ki gen eksperyans ki byen koni atravè lemond.

University of Arts gen plizyè enstalasyon aprantisaj siperyè pou elèv edikasyon mizik.

Pwogram akademik la ofri opòtinite pou elèv yo pratike anpil epi yo lib pou yo konekte ak pwofesè yo.

4. University of Louisiana nan Lafayette

University of Louisiana nan Lafayette se yon lekòl serye pou edikasyon mizik.

Pwogram Bachelor of Arts nan Edikasyon Mizik lekòl sa a ofri a ouvri pou nenpòt moun ki vle anseye mizik nan jadendanfan, lekòl segondè, oswa moun ki vle fè premye etap yo pou bati yon karyè nan mizik.

Kourikoulòm akademik elèv edikasyon mizik yo itilize nan University of Louisiana nan Lafayette byen balanse ant teyori ak pratik.

Elèv yo pral jwenn tou konesans efektivman ki pral prepare yo pou nenpòt chemen yo chwazi pou yo mache.

Anplis, pwogram edikasyon mizik Inivèsite Louisiana nan Lafayette a akredite pa Asosyasyon Nasyonal Lekòl Mizik ak plizyè lòt òganizasyon mizik pwofesyonèl.

Chak klas mizik nan University of Louisiana nan Lafayette se pwofesyonèl mizik ki gen anpil eksperyans ki bon nan ansèyman ak pratike.

Anplis de sa, elèv yo ka chwazi yon gwo konsantrasyon vokal ki pral penyen yo efektivman pou yo vin yon direktè koral lekòl la oswa chantè.

Elèv yo kapab tou majore nan yon konsantrasyon mizik enstrimantal pou prepare yo pou yo vin direktè gwoup oswa òkès ​​lekòl la.

University of Louisiana nan Lafayette se youn nan pi bon lekòl edikasyon mizik nan peyi a, pa sèlman nan Pennsylvania.

5. Drexel Inivèsite

Drexel University se youn nan pi bon lekòl edikasyon mizik nan Pennsylvania. Lekòl sa a ofri yon pwogram degre nan endistri mizik klas mondyal ki ka fini nan kat ane.

Kou sa a mete aksan sou biznis endistri mizik la, jesyon, ak aspè teknoloji.

Elèv yo tou jwenn yo konprann aspè legal endistri mizik la, ki ap vin tounen yon pwoblèm kle nan endistri a.

Anplis de sa, etidyan mizik Drexel University yo aprann nan estidyo mizik modèn ki ekipe ak ekipman premye klas.

Tout klas mizik nan Drexel University yo anseye pa pwofesè trè distenge ak anpil ane eksperyans nan nivo ki pi wo nan domèn yo.

Yo ankouraje elèv yo pou yo fè patenarya pou ranfòse konpetans yo ak kapasite yo.

Drexel University pèmèt elèv li yo antre nan estaj ete nan estasyon radyo, estidyo anrejistreman, estasyon radyo, etikèt, ak anpil lòt kote ki enpòtan ki pral ranfòse konesans ak konpreyansyon yo.

Rekòmande:  Kijan Pou Jwenn Rabè Elèv GEICO (FAQs) | 2023

Anplis de sa, elèv RAMP konsantrasyon nan Drexel University gen pou yo pran kou avanse nan anrejistreman, melanje, metrize, ak fè aranjman epi tou pran kou ochwa avanse nan nòt pou foto mouvman, mizik jwèt videyo ak odyo, ak anpil plis.

6. Inivèsite tanp lan

Temple University ofri yon diplòm bakaloreya nan pwogram edikasyon mizik ki konsantre sou goumin amater mizik nan nivo bakaloreya ki ka pran wòl ansèyman nan jaden an.

Lekòl sa a tou konseye ak fòme elèv ki vle antre nan yon karyè mizik.

Pwogram edikasyon mizik Drexel University itilize yon kourikoulòm aprantisaj solid ki pèmèt elèv yo aprann anpil sou mizik anvan yo gradye.

Li se youn nan pi bon lekòl edikasyon mizik nan Pennsylvania.

Kesyon yo poze souvan (FAQs) sou lekòl edikasyon mizik nan Pennsylvania

Poukisa li enpòtan pou etidye mizik?

Aprann yon enstriman oswa etidye teyori mizik ka gen yon gwo efè sou memwa, imajinasyon, kontwòl tèt li, entèlijans ak kapasite sosyal yon elèv.

Ki objektif prensipal mizik la?

Mizik ka sèvi plizyè fonksyon, tankou seremoni, rekreyasyon, ak ekspresyon pwòp tèt ou. Nan kreye oswa fè yon travay mizik, yon atis ka gen plis pase yon objektif nan tèt ou.

Poukisa mizik enpòtan pou sèvo a?

Se tankou ale nan jimnastik la pou sèvo ou. Mizik yo te montre gen anpil benefis sante, tankou soulaje estrès, tansyon, ak doulè, osi byen ke amelyorasyon nan dòmi, atitid, klè mantal, ak memwa.

Èske mizik bon pou sante mantal ou?

Pwodui chimik nan sèvo tankou dopamine, ki asosye ak plezi, ak oksitosin, ke yo rele tou "òmòn renmen an," ka afekte pozitivman pa mizik, dapre etid yo. Anplis, gen kèk prèv ki montre koute mizik ka ede diminye nivo kortisol òmòn estrès la.

konklizyon

Atik sa a te fè yon bon travay lis kèk nan pi bon lekòl edikasyon mizik Pennsilvani.

Men, si ou vle fè byen kòm yon elèv nan nenpòt nan yo, ou bezwen ale nan tout sesyon estidyo, byen antann ak pwofesè ou, epi pratike souvan. 

Awesome yon sèl; Mwen espere atik sa a reponn kesyon ou a.

Rekòmandasyon Editè a:

Si w jwenn atik sa a bon, tanpri pataje l ak yon zanmi.