7+ Inivèsite san ekolaj nan Iland pou elèv entènasyonal yo

Inivèsite san ekolaj nan Iland pou elèv entènasyonal yo: Iland se youn nan pi bon destinasyon etid nan mond lan pou elèv entènasyonal yo.

Pifò kolèj nan Iland ofri edikasyon klas mondyal ak yon anviwònman aprantisaj divèsifye ki pèmèt elèv yo etidye efektivman kòm yon rezilta nan gwo popilasyon entènasyonal elèv yo genyen.

Sepandan, gen kèk lekòl nan Iland kote elèv entènasyonal yo ka konplete edikasyon yo san yo pa peye okenn lajan pou li.

Atik sa a pral diskite sou kèk nan pi bon nan lekòl sa yo epi bay lòt enfòmasyon itil ki pral itil pou nenpòt elèv entènasyonal nan Iland.

Ki sa ki lekòl san ekolaj nan Iland?

Lekòl ki pa peye ekolaj nan Iland yo se enstitisyon akademik ki bay moun ki vize jwenn yon diplòm nan Iland ak opòtinite pou fè sa san yo pa depanse okenn lajan sou pri a nan konferans yo resevwa nan enstitisyon sa a.

Yo montre jan de jès sa a anvè elèv ki gen dosye akademik ekselan men ki pa gen lajan pou okipe depans edikasyon an.

Anplis, elèv yo pa pral peye tou pou materyèl aprantisaj ak liv ki enpòtan anplis ekolaj la. Tou de elèv lokal ak entènasyonal yo ka enskri nan lekòl gratis ekolaj nan Iland.

Kondisyon pou edikasyon inivèsite gratis nan Iland

San dout, plizyè lekòl ekolaj gratis nan Iland yo ouvri pou tou de elèv lokal yo ak entènasyonal yo.

Men, kòm yon elèv entènasyonal, ou ka ale nan lekòl sa a sèlman si ou ranpli sèten kondisyon.

Youn nan kondisyon sa yo se ke ou dwe yon elèv ki soti nan yon peyi nan EEA oswa Inyon Ewopeyen an.

Nan lòt men an, elèv entènasyonal nan Iland ki pa soti nan peyi Inyon Ewopeyen oswa EEA ka etidye gratis nan nenpòt pwogram bousdetid ki disponib pou elèv entènasyonal nan Iland.

Pi gwo inivèsite san ekolaj nan Iland

Men sis pi bon inivèsite nan Iland kote ou ka etidye gratis:

1. University College Dublin

University College Dublin se youn nan pi bon inivèsite ki baze sou rechèch nan Ewòp.

Lekòl sa a se youn nan pi gwo lekòl yo nan Iland kote ou ka etidye gratis.

University College Dublin ofri diplòm bakaloreya, metriz ak doktora nan plizyè domèn.

Kounye a lekòl sa a gen elèv ki soti nan plis pase 150 peyi atravè lemond, sa ki kreye yon anviwònman kiltirèl rich ki amelyore aprantisaj.

Anplis, University College Dublin se renome pou kapasite modèn li yo tankou UCD Sutherland School of Law, UCD Moore Center of Business, UCD O'Brien Center for Science, UCD Lochlan Quinn School of Business, ak yon koup lòt.

Menm si lekòl sa a gen yon popilasyon elèv trè gwo, yo gen yon bon rapò elèv-a-fakilte, epi elèv yo ekspoze a pi bon eksperyans aprantisaj yo.

Lekòl sa a gen kèk nan pi bon sant rechèch nan mond lan, tankou Insight Center for Data Analytics, Food for Health Ireland, Ilandè Center for Research in Applied Geosciences (iCRAG), ak anpil lòt.

Lekòl sa a trè konsidere nan Ewòp ak atravè mond lan.

2. Inivèsite Nasyonal Iland, Galway

National University of Iland, Galway, se youn nan pi bon inivèsite san ekolaj nan Iland pou elèv entènasyonal yo.

Lekòl sa a se yon inivèsite rechèch piblik dirijan nan peyi a. Lekòl sa a se renome pou bay edikasyon klas mondyal nan plizyè domèn.

Chak kou nan National University of Iland, Galway, se kèk nan pi bon pwofesè ak pwofesè nan domèn yo anseye.

Anplis, National University of Iland, Galway, se yon lekòl trè rekòmande pou nenpòt moun ki vle konplete anpil pwojè rechèch anvan gradyasyon.

Elèv nan enstitisyon siperyè sa a soti nan plis pase 100 peyi, sa ki fè aprantisaj pi enteresan.

3. Dublin City University

Li enposib pou kreye yon lis pi bon inivèsite san ekolaj nan Iland pou elèv entènasyonal yo san yo pa ajoute Dublin City University.

Lekòl sa a se byen li te ye nan tout Iland ak Ewòp pou bay edikasyon siperyè nan kèk nan pi bon enstalasyon aprantisaj yo.

Dublin City University angaje pou fè yon diferans nan lavi moun nan fòmasyon pwofesyonèl ki ka kontribye nan sosyete a.

Gradye nan Dublin City University yo trè recherché atravè lemond paske yo posede ladrès ak kapasite ki nesesè pou jere pwoblèm nan domèn yo.

Anplis, Dublin City University ofri plis pase 200 pwogram akademik ki koupe atravè domèn tankou jeni, syans imanitè, syans, sante, syans sosyal, ak edikasyon.

DCU se yon lekòl rechèch dirijan nan Iland epi li mete anpil resous pou devlope inovasyon ki pral fè mond lan yon pi bon plas.

Elèv yo gen youn nan pi bon sistèm sipò an plas pou ede yo chak fwa yo bezwen li.

Kò popilè tankou AACSB ak Asosyasyon MBA akredite Dublin City University.

4. Inivèsite teknolojik Dublin

Technological University Dublin se yon enstitisyon edikasyonèl premye klas ki ka konte pami pi bon inivèsite yo san ekolaj gratis nan Iland pou elèv entènasyonal yo.

Kòm non an implique, li se yon pi gwo chwa pou nenpòt moun ki vle enskri nan yon kou ki baze sou teknoloji.

Anplis teknoloji, Technological University Dublin ofri anpil kou atizay, syans, ak biznis soti nan nivo bakaloreya a nan nivo metriz la.

Elèv yo aprann nan yon anviwonman ki pèmèt yo fè plizyè pwojè rechèch nan domèn yo pou vini ak dekouvèt ki pral chanje mond lan.

Anplis, konferansye ak pwofesè nan Technological University Dublin pasyone sou travay yo epi yo gen bon konesans nan domèn yo.

Lekòl sa a fè patenarya ak konpayi, konpayi, ak enstiti rechèch pou asire ke elèv yo jwenn dènye konesans nan domèn pratik yo.

Technological University Dublin se yon chwa ekselan pou nenpòt elèv entènasyonal ki enterese etidye nan Iland pou gratis oswa pou yon frè.

5. Inivèsite kolèj Cork

University College Cork se youn nan pi bon inivèsite ki pa peye ekolaj nan Iland pou elèv entènasyonal yo.

Lekòl sa a se yon enstitisyon rechèch ak edikasyon dirijan nan Iland. Etabli an 1845, University College Cork te kenbe yon estanda aprantisaj segondè pou plis pase 150 ane.

Lekòl sa a te genyen plizyè prim nan men plizyè kò entènasyonal pou kontribisyon li nan edikasyon ak rechèch.

Anplis, University College Cork se lakay yo nan plizyè enstiti rechèch ki pi wo nan Iland ki koupe atravè plizyè domèn.

Lekòl sa a menm ap travay pou etabli yon Sant Ekselans kote rechèch mondyal nan nanoelektwonik, manje ak sante, ak syans anviwònman yo pral fèt.

University College Cork swiv yon Plan Estratejik Rechèch ak Inovasyon ki te fè lwanj kòm youn nan pi bon lekòl Ewopeyen yo.

Si ou vle ale nan yon lekòl ki ofri ou opòtinite pou konplete plizyè pwojè rechèch, University College Cork se yon chwa ekselan.

6. Inivèsite Limerick

University of Limerick se yon lòt lekòl kote ou ka etidye gratis kòm yon elèv entènasyonal nan Iland san yo pa peye pou ekolaj.

Lekòl sa a gen yon gwo popilasyon elèv de anviwon 11,000, ki fòme ak entènasyonal ki soti nan plizyè peyi atravè lemond.

Iland gen yon rapò ekilibre elèv-a-fakilte apeprè 1:9.

Yo ofri anviwon 75 pwogram bakaloreya ak 100 pwogram postgraduate ki kouvri boza, syans imanitè, syans sosyal, edikasyon, jeni, biznis, syans, ak syans sante yo.

Anplis, University of Limerick adopte yon kourikoulòm aprantisaj ki baze sou rechèch ki pèmèt elèv yo jwenn yon konesans pi pwofon nan domèn respektif yo.

University of Limerick dedye a bay yon estanda edikasyon ki ankouraje kreyativite, kiryozite, ak ekselans.

Kesyon yo poze souvan (FAQs) sou inivèsite san ekolaj nan Iland pou elèv entènasyonal yo

Èske mwen ka etidye nan Iland pou gratis?

Elèv bakaloreya aplentan nan Iland kalifye pou Inisyativ Frè Gratis. Ekolaj nan yon inivèsite piblik gratis pou sitwayen Inyon Ewopeyen an. Elèv ki soti nan Inyon Ewopeyen an ki pa ale nan yon enstitisyon piblik oswa ki pa enskri nan yon pwogram diplòm gradye yo pral oblije peye ekolaj.

Èske Iland chè pou elèv yo?

Elèv nan Iland espere depanse ant € 7,000 ak € 12,000 pou depans pou viv pandan ane lekòl la. Tout bagay eksepte ekolaj enkli nan kategori sa a: lwaye, sèvis piblik, manje, liv, lesiv, medikaman, transpò, ak amizman.

Èske li pi bon pou etidye nan UK oswa Iland?

Li pa pral fasil si w baze desizyon w sèlman sou kalite inivèsite w ap konsidere yo. Gen kèk nan pi bon inivèsite nan mond lan ka jwenn nan Iland ak Wayòm Ini a.

Èske elèv entènasyonal yo ka travay nan Iland?

Elèv ki andeyò EEA ki te akòde estati Stamp 2 yo gen pèmisyon pou yo travay nan kapasite ad hoc. Yo gen dwa travay 20 èdtan pa semèn pandan ane lekòl la ak 40 èdtan pa semèn pandan ete a.

konklizyon

Iland se lakay yo nan plizyè lekòl kote ou ka jwenn yon diplòm gratis si ou pa gen lajan pou finanse edikasyon ou.

Sepandan, pou jwi jès sa a, ou dwe yon elèv ki soti nan yon peyi nan EEA oswa Inyon Ewopeyen an.

Anplis de lekòl ki endike anwo a, ou ka jwenn yon diplòm gratis nan

  • Enstiti Teknoloji Letterkenny,
  • Inivèsite Maynooth,
  • Waterford Institute of Technology, tout nan yo ki gen bon repitasyon.

Awesome yon sèl; Mwen espere atik sa a reponn kesyon ou a.

Rekòmandasyon Editè a:

Si w jwenn atik sa a bon, tanpri pataje l ak yon zanmi.

Abasiofon Fidelis
Abasiofon Fidelis

Abasiofon Fidelis se yon ekriven pwofesyonèl ki renmen ekri sou lavi kolèj ak aplikasyon pou kolèj. Li te ekri atik pou plis pase 3 zan. Li se Manadjè kontni nan lekòl la ak vwayaj.

Atik: 561