קטגוריה ללמוד אנגלית

אקסל מול אקסל

אקסל לעומת אקסל - מה נכון?

גם Excel וגם Accel נכונים בהקשרים שונים למרות האיות והצליל הדומים שלהם. בעוד שהפעלים הללו שייכים לאותה קטגוריה, הם שונים מאוד. כדי למנוע בלבול, חיוני לזהות את השניים. למרות שאנגלית היא לעתים קרובות…

תלמיד מול סטודנט

תלמיד מול תלמיד - מה נכון?

להיות תלמיד זה כמעט שם נרדף להיקרא סטודנט. עם זאת, כמה הבדלים מספרים כיצד ניתן להשתמש בהם באנגלית. המאמר שלהלן דן בכך לעומק. תלמיד מול תלמיד: מיהו תלמיד? המונח "תלמיד" מתייחס...

מחבר מול כותב

מחבר לעומת כותב: מה ההבדל?

סופרים וכותבים נחשבים בדרך כלל לאותו דבר, ולעיתים משתמשים בהם לסירוגין. למרות שהם חולקים לא מעט קווי דמיון, ישנם הבדלים עדינים כאשר משווים בין "סופר לעומת כותב". באופן כללי, ההבדל בין סופר לסופר...