bûrsên

Li Dewletên Yekbûyî û Cîhanê firsendên zanîngehê yên herî bilind.