हाम्रो बारेमा

स्कूल र ट्राभल एउटा ब्लग हो जसले विद्यार्थीहरूलाई होमस्कूलिङ, कलेजका सिफारिसहरू बुझ्न र उनीहरूलाई संसारभर यात्रा गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान प्रदान गर्न मद्दत गर्न समर्पित छ।

हाम्रो लक्ष्य तपाईलाई जानकारी गराउनु र विद्यार्थीको रूपमा तपाईको समयलाई रमाइलो बनाउनु हो।

विद्यालय र यात्रा - तपाईंको कलेज गाइड बनौं।