Våre vilkår

Sist oppdatert: juni 01, 2021

Vennligst les disse vilkårene for bruk ("Vilkår", "Tjenestevilkår") nøye før du bruker nettstedet schoolandtravel.com ("tjenesten") som drives av School and Travel ("oss", "vi" eller "vår"). .

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten. Tjenestevilkårsavtalen for skole og reiser er opprettet ved hjelp av TermsFeed.

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av School and Travel.

Skole og reise har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar videre at The Success Visa ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg sterkt å lese vilkårene og personvernreglene til tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Nigeria, uten hensyn til dens lovbestemmelser.

Manglende håndheving av enhver rett eller bestemmelse av disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke håndheves av en domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår Service, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om Tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er viktig, vil vi forsøke å gi minst 30 dager varsel før eventuelle nye vilkår som trer i kraft. Det som utgjør en vesentlig forandring, bestemmes etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter at disse endringene har blitt effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss.