GALUEGA

Fautuaga a le Kolisi ma le A'oga Maualuga e fesoasoani ai i tamaiti aoga ia manuia I kolisi ma aoga maualuga. Fa'ailoga kolisi ma tamaiti a'oga kolisi