AOGA

Fautuaga mo a'oga ile fale, Tulaga lelei ma le le lelei ole a'oga ile fale, fautuaga ile a'oga ile fale