Hur man får ett QIDP-certifikat (FAQs) | 20238 min läs

Qualified Intellectual Disabilities Professional (QIDP) är en nationellt erkänd legitimation som visar en professionells kompetens och expertis i att tillhandahålla stöd och tjänster till individer med intellektuella och utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar.

QIDPs är utbildade yrkesmän som stödjer och förespråkar individer med intellektuella och utvecklingsstörningar (IDD) i olika miljöer, såsom grupphem, dagprogram och yrkesinriktade rehabiliteringscenter.

De samordnar och övervakar också leveransen av tjänster och stöd, underhåller dokumentation och kommunicerar med familjer, vårdnadshavare och andra intressenter.

Denna certifiering är avsedd för individer som arbetar i olika miljöer, inklusive bostäder, dagprogram och samhällsbaserade tjänster.

QIDP-certifieringen är avgörande för individer som vill avancera sina karriärer inom området intellektuella funktionsnedsättningar.

Det ger en tydlig och påtaglig indikation på en individs färdigheter och kunskaper inom detta specialiserade område.

För att få QIDP-certifieringen måste individer uppfylla specifika utbildnings- och yrkeskrav och klara ett certifieringsprov.

Kraven varierar beroende på stat men inkluderar vanligtvis en kandidatexamen inom ett relaterat område, en viss erfarenhet av att arbeta med individer med intellektuella funktionsnedsättningar och slutförandet av specifika utbildningar.

Det här inlägget kommer att ge en omfattande guide för att erhålla QIDP-certifieringen, inklusive information om utbildnings- och yrkeskrav, utbildningskurser och certifieringsprov.

Vad är QIDP-certifiering?

Ett Qualified Intellectual Disabilities Professional (QIDP) certifikat är en legitimation som verifierar en individs kunskaper, färdigheter och kompetens för att stödja personer med intellektuella och utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar (IDD).

Certifikatet delas vanligtvis ut av en statlig myndighet eller en professionell organisation som övervakar utbildningen och certifieringen av QIDP.

Kraven för att få ett QIDP-certifikat varierar beroende på stat och organisation.

I allmänhet inkluderar de att slutföra ett QIDP-utbildningsprogram, en viss mängd relevant arbetslivserfarenhet och att klara ett certifieringsprov.

Utbildningsprogrammet omfattar personcentrerad planering, beteendehantering, opinionsbildning och regelefterlevnad.

Ett QIDP-certifikat kan gynna individer som arbetar med IDD-tjänster, vilket visar sitt engagemang för kvalitetsvård och professionalism.

Rekommenderas:  Huvudrollen för maskiningenjörer i halvledare? (FAQ)

Vissa arbetsgivare eller statliga myndigheter kan också kräva det för specifika roller eller ansvarsnivåer.

När du läser om "hur man får ett QIDP-certifikat", läs också:

Varför är QIDP-certifiering viktig?

QIDP-certifieringen (Qualified Intellectual Disabilities Professional) är avgörande för yrkesverksamma som arbetar med individer med intellektuella och utvecklingsstörningar.

Denna certifiering visar att individen har genomgått specialiserad utbildning och besitter de kunskaper och färdigheter som krävs för att ge stöd och tjänster till personer med funktionsnedsättning effektivt.

Att ha en QIDP-certifiering är särskilt viktigt inom hälso- och sjukvårdsbranschen, där yrkesverksamma måste ha specifika referenser och utbildning för att säkerställa säkerheten och välbefinnandet för sina patienter.

Denna certifiering visar ett engagemang för lärande och professionell utveckling. Förutom de professionella fördelarna, påverkar QIDP-certifieringen positivt de individer som tar emot tjänster.

Certifierade yrkesverksamma är bättre rustade att ge personlig och högkvalitativ vård och har en djupare förståelse för de unika behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning ställs inför.

Sammantaget är QIDP-certifieringen en kritisk beteckning som främjar leverans av kvalitetsvård till personer med intellektuella och utvecklingsstörningar och visar ett engagemang för pågående lärande och professionell tillväxt.

Varför ska du vara en QIDP-proffs?

Här är några anledningar till varför du kanske vill överväga att bli en Qualified Intellectual Disabilities Professional (QIDP):

1. Gör en meningsfull inverkan

Som QIDP kommer du att arbeta med individer med intellektuella funktionsnedsättningar och ge dem stöd, vägledning och opinionsbildning.

Detta är en tillfredsställande karriärväg som gör att du kan påverka människors liv positivt.

2. Arbetstillväxt

Det finns en stor efterfrågan på QIDP, som bara förväntas växa under de kommande åren i takt med att befolkningen åldras och behovet av specialiserad vård ökar.

3. Konkurrenskraftig lön

QIDPs kan förvänta sig att tjäna en konkurrenskraftig lön, med möjligheter till avancemang och ökad intjäningspotential.

4. Anställningstrygghet

Som QIDP kommer du att ha anställningstrygghet, eftersom behovet av specialiserad vård för individer med intellektuella funktionsnedsättningar alltid kommer att finnas.

5. Olika arbetsinställningar

QIDPs kan arbeta i olika miljöer, inklusive grupphem, dagprogram, skolor och sjukhus, vilket ger dig olika karriärmöjligheter.

6. Löpande professionell utveckling

Som QIDP kan du få tillgång till utbildnings- och professionella utvecklingsmöjligheter för att hålla dig uppdaterad om den senaste forskningen och bästa praxis.

Rekommenderas:  7+ tips för att hitta praktikplatser i Storbritannien som internationella studenter

7. Personlig tillväxt

Att arbeta som en QIDP kan vara utmanande och givande, vilket gör att du kan växa personligen och professionellt när du hjälper andra att nå sina mål och nå sin fulla potential.

När du läser om "hur man får ett QIDP-certifikat", läs också:

Hur man skaffar QIDP-certifiering

Att erhålla en certifiering för kvalificerad intellektuell funktionsnedsättning är en värdefull prestation för individer som är intresserade av att arbeta med läkemedel som är utformade för att behandla allvarliga bakterieinfektioner.

QIDP-certifieringen tillhandahålls av US Food and Drug Administration (FDA).

Den är avsedd för individer som genomför ett utbildningsprogram för att utveckla och utvärdera antibiotika, svampdödande medel och antivirala medel.

Du kan få en QIDP-certifiering genom att följa stegen nedan:

1. Skaffa en grundexamen

För att komma igång, skaffa en kandidatexamen inom ett vetenskapligt område (som biologi, kemi eller farmakologi) eller ett relevant område, som mikrobiologi, farmakologi eller farmaceutisk vetenskap.

2. Genomför ett QIDP-certifieringsprogram

För att få QIDP-certifieringen måste du genomföra ett QIDP-certifieringsprogram som erbjuds av FDA eller en ackrediterad organisation, inklusive kurser och praktisk erfarenhet av att utveckla och utvärdera produkter för infektionssjukdomar.

Detta program kommer att täcka följande ämnen:

  • FDA:s krav för QIDP-beteckning
  • Korrekt hantering och förvaring av QIDP-läkemedel
  • De potentiella biverkningarna och biverkningarna av QIDP-läkemedel
  • Vikten av korrekt dokumentation och journalföring
  • Reglerna som styr användningen av QIDP-läkemedel
  • Hur man arbetar med familjer
  • Hur man utformar och implementerar olika positiva beteendestöd
  • Hur man eliminerar eller minskar sannolikheten för övergrepp

Vissa organisationer som erbjuder utbildningsprogram för QIDP-certifiering inkluderar Infectious Diseases Society of America (IDSA) och Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP).

3. Ansök till FDA

När utbildningsprogrammet är klart måste individer ansöka till FDA för att få sin QIDP-certifiering.

Ansökningsprocessen innefattar vanligtvis validering av slutförandet av utbildningsprogrammet och all annan relevant dokumentation som krävs av FDA.

4. Klara QIDP-certifieringsprovet

När du har slutfört QIDP-certifieringsutbildningen måste du klara QIDP-certifieringsprovet. Detta prov täcker det material som tas upp i utbildningsprogrammet.

Det kommer att testa din kunskap om FDA:s krav för QIDP-beteckning, korrekt hantering och förvaring av QIDP-läkemedel och andra relaterade ämnen.

Rekommenderas:  5 bästa medicinska röntgenskolor i Nigeria (FAQs) | 2022

5. Underhåll din QIDP-certifiering

När du har fått din QIDP-certifiering måste du behålla den genom att genomföra fortbildningskurser och hålla dig uppdaterad om de senaste reglerna och riktlinjerna relaterade till QIDP-läkemedel.

Viktiga krav på arbetserfarenhet av QIDP

För att arbeta som kvalificerad intellektuell funktionshinder måste du ha minst ett års erfarenhet av att arbeta direkt med personer med utvecklingsstörning.

Du måste också uppfylla det federala minimikravet för utbildning.

Vanliga frågor (FAQs) om hur man får ett QIDP-certifikat

Hur skaffar jag en QIDP-certifiering i New York?

För att skaffa en QIDP-certifiering i New York måste du ha minst en grundexamen inom ett mänskligt serviceområde och minst ett års erfarenhet av att arbeta med personer med utvecklingsstörning.

Hur skaffar jag en QIDP-certifiering i Illinois?

För att skaffa en QIDP-certifiering i Illinois måste du genomföra 40 timmars fysisk klassrumsträning.

Vad är lönen för en QIDP i Illinois?

Medellönen för en QIDP i Illinois är cirka $36,000 XNUMX per år. Men lönen för QIDPs varierar beroende på deras erfarenhetsnivå, utbildningskvalifikationer, specialitet och typ av arbetsgivare.

Hur skaffar jag en QIDP-certifiering i Virginia?

För att skaffa en QIDP-certifiering i Virginia måste du ha minst ett års erfarenhet av att arbeta med människor som lider av utvecklingsstörningar och ha en licens att arbeta som medicine doktor, osteopat eller legitimerad sjuksköterska.

Slutsats

Att få en QIDP-certifiering kräver en betydande mängd engagemang, ansträngning och utbildning.

Det innebär att genomföra utbildningsprogram, erhålla en relevant examen eller certifiering och skaffa praktisk erfarenhet av utvecklingsstörningar.

Men belöningarna med denna certifiering är många, inklusive förbättrade karriärmöjligheter, större anställningstrygghet och tillfredsställelsen av att göra en meningsfull inverkan i livet för personer med utvecklingsstörning.

För att erhålla en QIDP-certifiering måste individer först uppfylla de nödvändiga förutsättningarna, inklusive att erhålla en relevant examen eller certifiering, slutföra de nödvändiga utbildningsprogrammen och skaffa praktisk erfarenhet av utvecklingsstörningar.

De måste sedan klara QIDP-certifieringsprovet, som utvärderar deras kunskaper och färdigheter i att ge kvalitetsvård till individer med utvecklingsstörning.

Sammantaget, även om processen att erhålla en QIDP-certifiering kan vara utmanande, är fördelarna det ger väl värt ansträngningen. Det är ett viktigt steg mot en givande karriär inom området utvecklingsstörning och kan öppna upp många karriärmöjligheter för dem som innehar det.

Häftig sådan; Jag hoppas att den här artikeln svarar på din fråga.

Redaktörens rekommendationer:

Om du tycker att den här artikeln är bra, vänligen dela den med en vän.