Uzibhala njani izincoko ezongezelelweyo zeNYU (FAQs) | 20237 min funda

Izincoko ezongezelelweyo ze-NYU: IYunivesithi yaseNew York yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo eUnited States.

Esi sikolo siye savelisa ngempumelelo abafundi abaliqela abenza umahluko ehlabathini lonke.

Ukuze uqwalaselwe ukuba wamkelwe kwiYunivesithi yaseNew York, kufuneka ungenise impendulo engekaphunyelelwa kwisincoko sesikolo kuphela esongezelelweyo.

Eli nqaku liza kuxubusha ezinye iingcebiso zokuphendula kwesi sicatshulwa sesincoko.

Yintoni i-NYU eyoNgezelelweyo ye-Essay Prompt?

I-NYU yasekwa kwinkolelo yokuba isazisi somfundi akufunekanga silawule isakhono sokufikelela kwimfundo ephakamileyo. Olo luvo lwamathuba kubo bonke abafundi bazo zonke iimvelaphi luhlala luyinxalenye yabantu esiyiyo namhlanje kwaye luyinxalenye ebalulekileyo yoko kusenza sibe yiyunivesithi ekumgangatho wehlabathi. Uluntu lwethu lubandakanya iyantlukwano, ngazo zonke iindlela, njengelitye lembombo lamava e-NYU. Singathanda ukuqonda ngcono ukuba amava akho angasinceda njani ukuba simise kwaye sikhulise uluntu lwethu olwahlukeneyo. Nceda uphendule ngamagama angama-250 okanye ngaphantsi.

Nangona ukuphendula kwisincoko esongezelelweyo se-NYU kungafunekiyo, kusafuneka usibhale kuba sikunika ithuba lokuzithengisa esikolweni kwaye ubaxelele into onokuthi ubenzele yona.

Ngapha koko, zimbini iindlela onokuthi usondele kuzo isincoko esongezelelweyo se-NYU:

Indlela yoluntu

  • Cinga ngoluntu oyinxalenye yalo.
  • Kuluntu oluthe gqolo engqondweni yakho, khetha abe mnye okanye ababini kubo obubandakanyeka ngokunzulu kubo.
  • Bhala phantsi indima yakho kolu luntu, iingxaki ozisombulule, iimpembelelo zazo kuwe, kunye nendlela amava akho nolu luntu akuncede ngayo ukuba wenze izigqibo ezifanelekileyo.
Ithethelelwe:  Uyifumana njani iVisa yoMfundi waseJapan ngokukhawuleza! (2022)

Indlela yesazisi

  • Bhala phantsi uluhlu lweendidi zabantu ongowakho.
  • Unokwenza oku ngokusekelwe kubuhlanga, ubuzwe, kunye nezinye izinto ezininzi.
  • Thetha malunga nendlela enye yesazisi sakho eyakwenza ukuba ulolonge kwaye ukhulise uluntu olwahlukeneyo kwiYunivesithi yaseNew York.

Ngoku ekubeni ukhethe indlela, bhala ngononophelo impendulo ephendula le mibuzo ilandelayo:

Ungayichaphazela njani iyantlukwano kwikhampasi?

Ngaba unalo naliphi na iqela e-NYU ofuna ukuba yinxalenye yalo eliya kwenza ukuba ukwazi ukunikela ngomgangatho ofanayo wexabiso othe wanikela ngalo kwamanye amaqela obukuwo?

Ngaba ujonge ukusungula iqela lakho okanye umbutho ukuba ungena kwiYunivesithi yaseNew York?

Nangona kunjalo, ukunika impendulo echanekileyo kule mibuzo ingasentla, kufuneka uphande ukuze ufumanise ukuba yeyiphi imibutho ekhoyo kwiYunivesithi yaseNew York eya kulungela umdla wakho.

Iingcebiso zokuBhala i-NYU eyoNgezelelweyo yesincoko

1. Bhala isivakalisi sokuqala esiyalelayo

Umda wamagama kwisincoko esongezelelweyo seYunivesithi yaseNew York ngamagama angama-250.

Kufuneka uqinisekise ukuba isivakalisi ngasinye kwimpendulo yakho sixabisekile.

Nangona kunjalo, qinisekisa ukuba uyayiqala impendulo yakho yesincoko ngesivakalisi sokuvula esiyalelayo esinika umkhondo kumfundi malunga nesincoko sakho esiza kuthetha ngaso.

Unokuqala ngokukhankanya ezinye zexabiso onazo.

2. Yiba nomfanekiso wakho usesikolweni

Kuya kufuneka uzibone njengomfundi waseyunivesithi ukuba unethemba lokubonelela ngempendulo ebonisa ngokucacileyo ukuba kutheni ukhetha iYunivesithi yaseNew York ngaphezu kwezinye izikolo.

Nangona kunjalo, qinisekisa ukuba uqhuba uphando olunzulu malunga nemibutho esesikolweni ehambelana nomdla woluntu lwakho.

Ibhodi yokwamkelwa kweekholeji iya kukuchukumisa ukuba unokuqhagamshela ngokuchanekileyo umbutho owuthandayo kwingqiqo owabelana ngayo.

Baya kuqonda ngokucacileyo ukuba ubeka umsebenzi othile ukuze uqhelane noluntu lwabo kwaye sele uhlola iindlela zokuphucula umbutho woluntu lwesikolo.

Izincoko ezongezelelweyo ze-NYU

3. Thetha ngamabhongo akho omsebenzi

Nangona akunyanzelekanga ukuba uxoxe ngamabhongo akho obuchule kwimpendulo yakho, usenako ukukhanyisela kubo ukuba icacisa iingongoma zakho.

Ithethelelwe:  Ubenza njani abahlobo emva kweKholeji (Amanyathelo, Iinkqubo, ii-FAQs)

Kwakhona, ukuxoxa ngeenjongo zakho zekamva licebo elilungileyo ukuba oko kuya kunceda umfundi aqonde ukuba kutheni unomdla kumbutho othile wasekuhlaleni.

4. Bonisa iyantlukwano yoluntu lwakho

Xoxa ngamava akho kunye nendlela aya kukunceda ngayo wenze impembelelo kulo naluphi na uluntu lwe-NYU ozifumana ukulo.

Iingcebiso zempumelelo kuBafundi beYunivesithi yaseNew York

Ukuba ungena kwiYunivesithi yaseNew York, nanga amanye amacebiso aya kukunceda wenze kakuhle apho:

1. Thatha inxaxheba ngokukhutheleyo kwiiklasi

Ukuba ufuna ukuphumelela eklasini, bhala amanqaku amahle.

Ubuchule bokuthatha amanqaku afaka undoqo weengxoxo zaseklasini kunye neentetho.

Ukongeza, soloko usiza eklasini ulungiselele imibuzo malunga nemathiriyeli yosuku, kwaye ungoyiki ukubabuza ukuba umhlohli wakho akakathethi ngabo.

Kwakhona, yenza konke okusemandleni akho ukuphendula imibuzo ekwiklasi yabahlohli bakho kunye noontanga.

2. Funda nzima

Esinye isitshixo kwimpumelelo yezifundo kukugcina ishedyuli yokufunda engaguqukiyo.

Ubulumko obuqhelekileyo bubambe ukuba abafundi kufuneka bachithe iiyure ezintathu zexesha lokufunda rhoqo kwiiyure ezintathu abazichitha eklasini.

Ukuba ufunda ngolu hlobo, uya kuba nakho ukufunxa ngokupheleleyo zonke izixhobo zakho zokufunda ngexesha elininzi phambi kokuba kuqale uvavanyo okanye uvavanyo.

3. Funda ngabom

Qinisekisa ukuba uyayiqonda into oyifundayo xa ufunda okanye uphonononga inqaku leklasi.

Musa ukuskena nje inqaku okanye ufundo; Nika inkcukacha nganye ingqalelo yakho kwaye uzame ukubamba iimbono ezinikiweyo.

Ukongeza, emva kokufunda nayiphi na imathiriyeli yokufunda, qiniseka ukuba uyazivavanya ngokugqiba iimviwo zokuziqhelanisa.

Kuya kukunceda ufumanise izifundo apho ufuna umsebenzi omninzi.

4. Sebenzisani kunye ukuze nifunde ngempumelelo ngakumbi

Thatha inxaxheba kwiiseshoni zesifundo seqela rhoqo.

Ukufundela kwindawo yentlalo sisicwangciso esisebenzayo sokugcina ulwazi phambi koviwo olubalulekileyo okanye uvavanyo.

Ukufunda njengeqela kwakhona kukuvumela ukuba uqhelane noontanga bakho kwaye ufumane ingcaciso ngazo naziphi na iikhonsepthi ekusenokwenzeka ukuba azicacanga.

Nokuba ukhetha ukufunda umntu eyedwa, thatha inxaxheba kufundo lweqela.

5. Jonga ulwandlalo lwekhosi

Ekuqaleni kwesiqingatha sonyaka, qinisekisa ukuba unayo ikopi yolwandlalo lwekhosi kwikhosi nganye oceba ukuyithatha.

Ithethelelwe:  Iidyunivesithi ezi-7+ ezixabiso liphantsi eNorway Ngaphandle kwe-IELTS (FAQs)

Nje ukuba benze le datha ifumaneke, fumana izandla zakho kwizixhobo zabo ezifanelekileyo kwaye ungene ngaphakathi.

Uya kuqhuba kakubi kwizifundiswa zakho ukuba ulinda kude kube sebusuku ngaphambi kovavanyo ukuze uzame ukufunda ikhosi epheleleyo.

Kwakhona, qinisekisa ukuba konke ukufunda kwakho kumalunga nezihloko kulwandlalo lwezifundo zakho.

6. Khululeka ngokwaneleyo

Unokuzilimaza kakhulu njengomfundi ukuba utshintsha kancinci ubuthongo bakho.

Umzekelo, ukuba unqwenela ukufunda ebusuku, lala ngokwaneleyo emva kwemini.

Ukuba awuphumli ngokwaneleyo phambi kokuba ufunde ebusuku, usenokukufumanisa kunzima ukunikel’ ingqalelo ngexesha leentetho kusuku olulandelayo.

Ke ngalo lonke ixesha usazi ukuba uya kufunda emva kwexesha, lala ngokwaneleyo emva kwemini.

Imibuzo Ebuzwa Rhoqo (FAQs) kwi-NYU Supplemental Essays

Ngaba i-NYU yasilahla isincoko se-NYU?

Kwixesha elizayo le-2022-2023 yokwamkelwa, i-NYU ayisayi kuphinda inikeze "Kutheni i-NYU". Oku kuthetha ukuba iSicelo esiQhelekileyo asisayi kubandakanya inkcazo eyahlukileyo yokubhala kubafaki-zicelo be-NYU. Impendulo yamagama angama-250 kwimibuzo eyongezelelweyo ye-NYU, nangona kunjalo, ngokuzithandela ngokupheleleyo.

Ngaba izincoko zibalulekile kwi-NYU?

Ukuba ukholelwa ukuba kufuneka nje uzikhathaze malunga nengxelo yakho yobuqu, cinga kwakhona. Xa ufaka isicelo kwiyunivesithi edumileyo njengeYunivesithi yaseNew York, apho kukho amashumi amawaka abanye abafake izicelo, izincoko ezongezelelweyo abazingenisayo abafundi zibalulekile.

isiphelo

Ukwamkelwa kwiYunivesithi yaseNew York akukho lula nangayiphi na indlela. Oku kungenxa yokuba esi sikolo sinezinga elisezantsi lokwamkelwa.

Nangona kunjalo, unokuwongeza amathuba akho okufumana ukwamkelwa ngokungenisa impendulo egqwesileyo kwisincoko kuphela sesikolo.

Unokukwenza oko ngokusebenzisa amacebiso axutyushwe kweli nqaku.

Eyoyikekayo; Ndiyathemba ukuba eli nqaku liwuphendule umbuzo wakho.

Iingcebiso zomhleli:

Ukuba ufumana eli nqaku lilungile, nceda wabelane ngalo nomhlobo.