6 Izibonelelo Zemfundo Engcono Kakhulu Komama Abangashadile (FAQs) | 20236 min ifundwe

Izibonelelo Zezemfundo Zomama Abangashadile: Izindleko eziphakeme zemfundo e-United States ziyisici esivimbela omama abaningi abangabodwa ukuba baye ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Kodwa-ke kuzwakala ukuthi kule minyaka embalwa edlule isibalo somama abangabodwana ezikhungweni zemfundo ephakeme eMelika sinyukile ngoba izinhlangano eziningi sezihlinzeka omama abangabodwana izibonelelo.

Noma kunjalo, lezi zinzuzo zemfundo zitholakala kuphela komama abangabodwa abahlangabezana nemibandela ethile.

Lesi sihloko sizodingida imifundaze yezemfundo kanye nezibonelelo zomama abangabodwa, izidingo zabo, nezinye izindlela omama abangabodwa abangazikhokhela ikolishi.

Izibonelelo Zezemfundo Zomama Abangashadile

Eminye imifundaze yezemfundo kanye nezibonelelo ezitholakala komama abangabodwa zifaka:

1. Phendula I-Scholarship Endowment

I-answer Scholarship Endowment yasungulwa ngo-2006.

Lolu hlelo luhlinzeka ngosizo lwezezimali komama abangabodwa endaweni yaseCharlotte, eNyakatho Carolina.

Kodwa-ke, lesi sibonelelo sitholakala kuphela komama abangabodwa abadala kuneminyaka engu-25 ubudala. Noma yibaphi abafake izicelo ze-answer Scholarship Endowment kumele njengamanje benze noma yiliphi i- Iziqu ze-bachelor zonyaka ongu-4 uhlelo e inyuvesi/ekolishi, uhlelo lobuhlengikazi lweminyaka engu-2 esikoleni sobuhlengikazi esigunyaziwe, noma iziqu zeminyaka emi-2 Ezinhlelweni Zemisebenzi Yezempilo ye-CPCC.

I-answer Scholarship Endowment inikeza umklomelo wemali ongu-$4,000 kwabamukeli beziqu ze-bachelor kanye no-$2,000 wabahlengikazi nabamukeli bohlelo lwe-CPCC.

Faka isicelo lapha

2. Umama ku-Scholar Scholarship

Uhlelo lweMom to Scholar Scholarship Programme lungolunye uxhaso e-United States oluhlelelwe omama abangabodwa abaqhuba uhlelo ekolishi eliqinisekisiwe noma esikoleni sokuhweba noma baqale kabusha izifundo zabo ngemuva kokuhoxa.

Kunconywe:  Isilinganiso sokwamukelwa kokudluliselwa kwe-NYU | 2022

Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokuba ngumama ongayedwana, abafaka izicelo zomfundaze kaMama kuya kuScholar kumele babe badala kuneminyaka engama-35 futhi bafakazele ukuthi badinga imali yokusekela izindleko zemfundo yabo esikoleni sobuchwepheshe, ekolishi lomphakathi, noma enyuvesi.

Futhi, abafakizicelo kumele balethe indatshana yokuthi kungani befunda esikoleni.

I-Mom to Scholar Scholarship inomklomelo wemali engu-$1,000, kanti umnqamulajuqu wokufaka isicelo salesi sibonelelo ungoJuni 1 njalo ngonyaka.

Faka isicelo lapha

3. I-Educational Foundation for Women in Accounting (EFWA)

I-Educational Foundation for Women in Accounting (EFWA) yinhlangano ehlinzeka ngezibonelelo eziningana zabesifazane base-United States, okuhlanganisa omama abangabodwa ababhalisa ohlelweni lweziqu ze-bachelor's accounting.

Izibonelelo ezihlinzekwa ngumzimba komama abangabodwa yi-Women in Transition kanye ne-Women in Need Scholarships.

Imiklomelo yemali yayo yomibili imifundaze iphakathi kwama- $2,000 kanye nama- $4,000, kanti umnqamulajuqu wokufaka izicelo zabo ngu-Ephreli 30.

4. I-Sunshine Lady Foundation

I-Sunshine Lady Foundation yinhlangano eyasungulwa ngo-1996 nguDoris Buffett, udadewabo kaWarren Buffet.

Le nhlangano yasungulwa ukuze isize imiphakathi eswele.

Kodwa-ke, i-Sunshine Lady Foundation yaguqulwa yaba indikimba ehlinzeka ngosizo lwezezimali kubafundi abangenawo amandla anele ezezimali okusingatha izindleko zabo zemfundo.

Njengamanje, ngoHlelo Lwezifundo Zokuzimela Lwabesifazane (WISP), iSunshine Lady Foundation ihlinzeka ngosizo lwezezimali komama abangabodwa abaye bahlukunyezwa ekhaya kodwa abafuna ukuthola iziqu.

Ngesikhathi sokufaka isicelo, abafakizicelo kumele babhalise ekolishi elinelayisensi noma esikoleni sokuhweba futhi balethe izicelo zabo ngaphambi komnqamulajuqu.

Faka isicelo lapha

5. I-Law Family Single Parent Scholarship

I-Law Family Single Parent Scholarship wuhlelo olwasungulwa ukuxhasa abazali abangabodwa abafuna ukuthola iziqu ukuze bazithuthukise bona nemindeni yabo.

Lolu hlelo lwasungulwa ikakhulukazi abantu abahlala eKentucky.

Ukuze bathuthuke esigabeni sokufaka isicelo, labo abanentshisekelo kulo mfundaze kumele balethe indaba emfushane yokuthi ukuba umzali ongayedwa kwaluguqula kanjani ukhetho lwabo lokubhalisa ekolishi noma esikoleni sokuhweba nokuthi bahlose ukuzisebenzisa kanjani iziqu zabo ukuthuthukisa umphakathi.

Kunconywe:  Izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu eziyi-13 zokufunda ngokomzwelo emphakathini (FAQs) | 2022

Umklomelo wemali we-Law Family Single Parent Scholarship ngu-$4,000, futhi zonke izicelo zalo mfundaze kufanele zithunyelwe ngo-Ephreli 11.

Faka isicelo lapha

6. Ford Opportunity Programme

IFord Opportunity Programme yasungulwa ukuze ihlinzeke ngemifundaze komama nobaba abangabodwa.

Njengamanje lolu hlelo lusiza omama nobaba abangabodwana kanye nabafundi abadala abaneminyaka engaphezu kuka-25.

Imifundaze yeFord Opportunity Programme ihlinzeka ngemiklomelo engukheshi ehlanganisa izindleko zokufunda, izinto zokufunda, indawo yokuhlala, nezinye ezimbalwa.

Kodwa-ke, lo mfundaze uvulekele kuphela abantu abahlala e-Oregon noma eSiskiyou County, CA, abaphishekela iziqu zabo zokuqala zeziqu enyuvesi yomphakathi noma ezimele eqinisekisiwe.

Uhlelo lweFord Opportunity luhlala iminyaka emi-4, futhi zonke izicelo zalo mfundaze kufanele zithunyelwe ngoMashi 1.

Faka isicelo lapha

Ezinye Izindlela Zokukhokhela Ikolishi Njengomama Oyedwa

Ukuxhasa ngezimali izindleko zemfundo kungenye yezinselelo ezinkulu ezibhekene omama abangabodwa yonke indawo.

Noma imifundaze kanye nezibonelelo kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuthi umama ongayedwana athole usizo ngesikole, zikhona ezinye izindlela zokugcina izindleko zasekolishi ziphansi:

1. Bhalisa ezinhlelweni zeziqu zamahhala zokufunda

Ungehlisa izindleko zemfundo njengomama ongayedwana ngokubhalisa ezinhlelweni zamahhala zokufunda. Amakolishi amaningi ase-US analolu hlobo lwezifundo.

2. Thatha ithuba lemifundaze yabaqashi

Uma ungumama ongayedwana futhi ususebenze isikhathi eside enkampanini, ungacela ukuthi le nkampani ikuxhase ngemali yokufunda.

Zonke izinkampani ziyazi ukuthi ukukhokhela imfundo yezisebenzi zazo kuthuthukisa ukuphila kwazo futhi kuzisiza zithole izisebenzi ezithembekile ezengeziwe, abafake izicelo abaqeqeshwe kangcono, kanye nabantu abengeziwe abafuna ukusebenza kanzima.

3. Ngena ekolishi eliku-inthanethi

Ukuya ekolishi eliku-inthanethi kungenye indlela yokunciphisa izindleko zemfundo njengomama ongayedwana.

Imfundo eku-inthanethi ihlala ishibhile ngoba abafundi akudingeki bakhokhele izindlu nezinye izindleko ezihlobene nekhampasi.

4. Sebenzisa ngokunenzuzo uhlelo lwe-federal work-study

Ungakwazi futhi ukunciphisa izindleko zakho zemfundo ngokubhalisela i- Uhlelo lwe-federal work-study olunikezwa uhulumeni.

Kunconywe:  Ungabuyela Kanjani Esikoleni Samabanga Aphakeme Ngemva Kokuyeka (FAQs) | 2023

Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQs) Ngezibonelelo Zezemfundo Zomama Abangashadile

Uyithola kanjani imali yesibonelelo?

Sebenzisa insiza esemthethweni, engenazindleko, Grants.gov, ukuze ubheke amathuba okuthola imali futhi uthumele izicelo. Amanye amawebhusayithi ayimfihlo angase akhokhise imali yokufinyelela idatha yesibonelelo noma izinhlelo zokusebenza. Amathuba esibonelelo sikahulumeni angaphezu kwenkulungwane aqoqwa futhi ahlelwa ku-Grants.gov. Inhloso yawo ukwenza kube lula ukuthi izifundazwe nezingenzi-nzuzo zifake izicelo futhi zamukele izimali.

Isiphi isibonelelo esitholakala kalula?

Imifundaze kanye nezibonelelo zemfundo ephakeme yizona ezivame kakhulu futhi okunzima kakhulu ukuzithola.

Izibonelelo zinqatshwa kangaki?

Noma kubuhlungu ukwenqatshwa isicelo sakho sesibonelelo sikahulumeni, yazi ukuthi kujwayelekile. Noma kunezicelo ezibanzi, izinga lempumelelo elijwayelekile labaxhasi abakhulu licishe libe ngama-20%.

Ingabe imali yesibonelelo sikahulumeni iyagadwa?

Ukuqapha izikhungo zomthetho ezithola uxhaso lwezimali eHhovisi le-COPS kuyimpoqo ngaphansi komthetho wenhlangano. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi izikhungo ezitholayo zilandela imigomo nemibandela yezibonelelo zazo kanye nanoma yimiphi eminye imithetho efanele.

Imicabango yokugcina

Njengomama ongayedwana, kuyenzeka ukuthi uthole iziqu ngaphandle kokusebenzisa imali eningi.

Enye yezindlela ongakwenza ngayo lokho ukusebenzisa ithuba lemifundaze nezibonelelo ezibalwe ngenhla.

Kodwa-ke, lesi sihloko senze umsebenzi omuhle kakhulu wokufaka ezinye izindlela zokunciphisa izindleko zemfundo.

Noma kunjalo, uma ufuna ukuthola noma yiziphi izibonelelo ezingenhla noma imifundaze, thumela isicelo esiqinile ngaphambi komnqamulajuqu.

Owesabekayo; Ngithemba ukuthi lesi sihloko siyawuphendula umbuzo wakho.

Izincomo Zomhleli:

Uma uthola lesi sihloko sisihle, sicela wabelane ngaso nomngane.