Ibhalwa Kanjani I-NYU Supplemental Essays (FAQs) | 20237 min ifundwe

I-NYU Supplemental Essays: I-New York University ingelinye lamanyuvesi aphambili e-United States.

Lesi sikole sikhiqize ngempumelelo abafundi abaningana abenza umehluko emhlabeni wonke.

Ukuze ucatshangelwe ukuthi wamukelwe eNyuvesi yaseNew York, kufanele ulethe impendulo evelele ku-essay yesikole kuphela yokwengeza.

Lesi sihloko sizodingida izeluleko ezithile zokuphendula lo mbuzo we-eseyi.

Iyini i-NYU Supplemental Essay Prompt?

I-NYU yasungulwa enkolelweni yokuthi ubunikazi bomfundi akufanele bunqume ikhono lokufinyelela imfundo ephakeme. Lowo muzwa wethuba wabo bonke abafundi bazo zonke izizinda uhlala uyingxenye yalokho esiyikho namuhla futhi uyingxenye ebalulekile yalokho okusenza sibe inyuvesi esezingeni lomhlaba. Umphakathi wethu wamukela ukuhlukahluka, ngazo zonke izindlela, njengesisekelo sokuhlangenwe nakho kwe-NYU. Sithanda ukuqonda kangcono ukuthi ukuzizwisa kwakho kungasisiza kanjani ukuthi silolonge futhi sikhulise umphakathi wethu ohlukahlukene. Sicela uphendule ngamagama angama-250 noma ngaphansi.

Noma kungadingeki ukuphendula indatshana eyengeziwe ye-NYU, kusafanele uyibhale ngoba ikunikeza ithuba lokuzithengisa esikoleni futhi ubatshele ukuthi yini ongabenzela yona.

Ngaphezu kwalokho, kunezindlela ezimbili ongaya ngazo endabeni eyengeziwe ye-NYU:

Indlela yomphakathi

  • Cabanga ngemiphakathi oyingxenye yayo.
  • Emiphakathini efika engqondweni yakho, khetha eyodwa noma emibili yayo obukade ubambe iqhaza kuyo ngokujulile.
  • Bhala phansi izindima zakho kule miphakathi, izinkinga ozixazulule, imithelela yazo kuwena, nokuthi ulwazi lwakho ngale miphakathi lukusize kanjani wenze izinqumo ezinhle.
Kunconywe:  Ungasithola Kanjani Isaphulelo Somfundi SaseVictoria's Secret (FAQs) | 2023

Indlela yobunikazi

  • Bhala phansi uhlu lwezigaba zabantu okubo.
  • Ungakwenza lokhu ngokusekelwe kubuhlanga, ubuzwe, nezinye izici eziningi.
  • Khuluma ngokuthi okukodwa kobunikazi bakho kuzokusiza kanjani ukuthi wakhe futhi ukhulise umphakathi ohlukahlukene eNyuvesi yaseNew York.

Manje njengoba usukhethe indlela yokwenza, bhala ngokucophelela impendulo ephendula imibuzo elandelayo:

Ungakuthinta kanjani ukuhlukahluka kwekhampasi?

Ingabe unalo iqembu e-NYU ofuna ukuba yingxenye yalo elizokuvumela ukuthi unikeze ikhwalithi yamanani efanayo naleyo oyinikeze kwamanye amaqembu obungowawo?

Ngabe uhlose ukwethula iqembu noma inhlangano yakho uma ungena eNew York University?

Kodwa-ke, ukuze unikeze impendulo enembile kule mibuzo engenhla, kufanele ucwaninge ukuze uthole ukuthi yiziphi izinhlangano ezitholakala eNyuvesi yaseNew York ezizofanela izintshisekelo zakho.

Amathiphu Okubhala I-NYU Supplemental Essay

1. Bhala umusho ovulayo oyalayo

Umkhawulo wamagama wendatshana eyengeziwe yeNyuvesi yaseNew York ngamagama angama-250.

Kufanele uqinisekise ukuthi wonke umusho empendulweni yakho ubalulekile.

Nokho, qiniseka ukuthi uqala impendulo yakho ye-eseyi ngomusho wokuvula oyalayo onikeza umkhondo kumfundi mayelana nokuthi indaba yakho izokhuluma ngani.

Ungaqala ngokusho amanye amanani onawo.

2. Zicabange usesikoleni

Kufanele uzibone njengomfundi wasenyuvesi uma unethemba lokuhlinzeka ngempendulo ekhombisa ngokusobala ukuthi kungani ukhetha iNyuvesi yaseNew York kunezinye izikole.

Kodwa-ke, qiniseka ukuthi wenza ucwaningo olujulile mayelana nezinhlangano esikoleni ezifanele izintshisekelo zomphakathi wakho.

Ibhodi lokwamukelwa ekolishi lizokuhlaba umxhwele uma ungakwazi ukuxhuma ngokunembile inhlangano yakho oyikhethayo nokuqonda owabelana ngakho.

Bazoqonda ngokucacile ukuthi wenza umsebenzi othile ukuze ujwayelane nomphakathi wabo futhi usuvele uhlola izindlela zokuthuthukisa inhlangano yomphakathi wesikole.

I-NYU Supplemental Essays

3. Khuluma ngezifiso zakho zobungcweti

Nakuba kungadingeki uxoxe ngezifiso zakho zobungcweti empendulweni yakho, usengakwazi ukukukhanyisela okuthile uma kucacisa amaphuzu akho.

Kunconywe:  Uyithola Kanjani Intombi Esikoleni Esiphakathi (FAQs, 15+ Tips)

Futhi, ukuxoxa ngezinhloso zakho zomsebenzi wesikhathi esizayo kuwumbono omuhle uma lokho kuzosiza umfundi aqonde ukuthi kungani unentshisekelo enhlanganweni ethile yomphakathi.

4. Khombisa ukuhlukahluka komphakathi wakho

Xoxani ngolwazi lwakho nokuthi luzokusiza kanjani ukuthi wenze umthelela kunoma yimuphi umphakathi we-NYU ozithola ukuwo.

Amathiphu Okuphumelela Kwabafundi BeNyuvesi YaseNew York

Uma ungena eNyuvesi yaseNew York, nanka amathiphu azokusiza wenze kahle lapho:

1. Bamba iqhaza ngenkuthalo emakilasini

Uma ufuna ukuphumelela ekilasini, bhala amaphuzu amahle.

Ingcweti yobuciko bokubhala amanothi athwebula ingqikithi yezingxoxo zasekilasini nezifundo.

Ukwengeza, njalo woza ekilasini uzilungiselele unemibuzo mayelana nezinto zosuku, futhi ungesabi ukubabuza uma umfundisi wakho engakakhulumi nabo.

Futhi, yenza konke okusemandleni akho ukuphendula imibuzo yasekilasini yabafundisi bakho kanye nontanga.

2. Funda kanzima

Isihluthulelo esisodwa sempumelelo yezemfundo ukugcina uhlelo lokufunda olungaguquki.

Ubuhlakani obujwayelekile buthi abafundi kumele bachithe amahora amathathu okufunda njalo emahoreni amathathu abawachitha ekilasini.

Uma ufunda ngale mvamisa, uzokwazi ukumunca kahle zonke izinsiza zakho zokufunda ngesikhathi esiningi ngaphambi kokuthi kuqale ukuhlolwa noma ukuhlolwa.

3. Tadisha ngenhloso

Qinisekisa ukuthi uyakuqonda okufundayo lapho ufunda noma ubuyekeza inothi lekilasi.

Ungamane uhlole inothi noma okufundiwe; nikeza imininingwane ngayinye ukunaka kwakho futhi ulwele ukubamba imibono ethulwayo.

Ukwengeza, ngemva kokufunda noma iyiphi impahla yokufunda, qiniseka ukuthi uyazihlola ngokuqeda izivivinyo zokuphrakthiza.

Kuzokusiza ukuthi uthole izihloko lapho udinga khona umsebenzi owengeziwe.

4. Sebenzani ndawonye ukuze nifunde ngempumelelo

Bamba iqhaza ezifundweni zeqembu kaningi.

Ukufundela endaweni yomphakathi kuyisu elisebenzayo lokugcina ulwazi ngaphambi kokuhlolwa okubalulekile noma ukuhlolwa.

Ukufunda njengeqembu kukuvumela ukuthi wazi ontanga yakho futhi uthole ukucaciseleka nganoma yimiphi imiqondo okungenzeka ukuthi ibingacacile.

Ngisho noma uthanda ukufunda umuntu ngamunye, bamba iqhaza esifundweni seqembu.

5. Bheka uhlaka lwesifundo

Ekuqaleni kwesemester, qiniseka ukuthi unekhophi yohlaka lwesifundo ngasinye ohlela ukusifunda.

Kunconywe:  Luyini Uhlu LweDini? (Incazelo, Kanjani, Izinzuzo, Imibuzo Evame Ukubuzwa)

Ngokushesha nje lapho benza le datha itholakale, thola izandla zakho ezinsizeni zabo ezifanele futhi ungene ngaphakathi.

Uzokwenza kahle kakhulu ezifundweni zakho uma ulinda kuze kube sebusuku ngaphambi kokuhlolwa ukuze uzame ukufunda isifundo esiphelele.

Futhi, qiniseka ukuthi konke ukufunda kwakho kumayelana nezihloko ohlakeni lwakho lwezifundo.

6. Nethezeka ngokwanele

Ungazilimaza kakhulu njengomfundi uma ushintsha kancane ukulala kwakho.

Isibonelo, uma ufisa ukufunda ebusuku, thola ubuthongo obuningi ntambama.

Uma ungakutholi ukuphumula okwanele ngaphambi kokufunda ebusuku, ungase ukuthole kunzima ukugxilisa ingqondo phakathi nezinkulumo ngakusasa.

Ngakho noma nini lapho wazi ukuthi uzofunda sekwephuzile, lala ngokwanele ntambama.

Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQs) kuma-NYU Supplemental Essays

Ingabe i-NYU iyilahlile indaba ye-NYU?

Ngesizini ezayo yokwamukelwa yango-2022-2023, i-NYU ngeke isanikezela nge-“Why NYU”. Lokhu kusho ukuthi Isicelo Esivamile ngeke sifake ukwaziswa okuhlukile kokubhala kwabafake izicelo be-NYU. Impendulo yamagama angu-250 emibuzweni eyengeziwe ye-NYU, nokho, ingeyokuzithandela.

Ingabe izindatshana zibalulekile ku-NYU?

Uma ukholelwa ukuthi udinga nje ukukhathazeka ngesitatimende sakho siqu, cabanga futhi. Lapho ufaka isicelo enyuvesi ehlonishwayo njengeNyuvesi yaseNew York, lapho kukhona amashumi ezinkulungwane zabanye abafaka izicelo, izindatshana ezingeziwe ezilethwa ngabafundi zibalulekile.

Isiphetho

Ukwamukelwa eNyuvesi yaseNew York akulula nganoma iyiphi indlela. Lokhu kungenxa yokuthi lesi sikole sinezinga lokwamukelwa eliphansi uma kuqhathaniswa.

Nokho, ungawandisa amathuba akho okwamukelwa ngokuthumela impendulo enhle kakhulu emfundweni ye-eseyi okuwukuphela kwayo yesikole.

Ungakwenza lokho ngokusebenzisa amacebiso okuxoxwe ngawo kulesi sihloko.

Owesabekayo; Ngithemba ukuthi lesi sihloko siyawuphendula umbuzo wakho.

Izincomo Zomhleli:

Uma uthola lesi sihloko sisihle, sicela wabelane ngaso nomngane.